Aangepast plan voor controversieel zonnepark in Osen

4 maanden geleden gepubliceerd

Het omstreden zonnepark in Osen, gelegen op een landtong in de Maas, is nog steeds in overweging. De initiatiefnemers hebben na overleg met de gemeenteraad van Maasgouw een aangepast plan ingediend.

Zonnepark Osen

Zonnepark Osen is het enige specifieke plan voor de opwekking van zonne-energie in de gemeente Maasgouw. Het college van burgemeester en wethouders had echter bedenkingen bij de locatie aan de Maas, vanwege de bijbehorende regelgeving rond het stroomgebied van de rivier. Daarom werd het plan niet opgenomen in het Beleidskader Zon, het document op basis waarvan initiatieven worden beoordeeld. De gemeenteraad besloot echter vorig jaar dat het plan een eerlijke kans moest krijgen.

Aangepast plan

Na overleg met verschillende instanties, waaronder Rijkswaterstaat en de gemeente, hebben de initiatiefnemers een aangepast plan ingediend. Volgens Eric Giessen, een van de initiatiefnemers, zijn de recente aanpassingen voornamelijk gericht op de goede regulering van de waterstroom bij hoge afvoer. Het aangepaste plan is vorige week opnieuw ingediend bij de gemeente Maasgouw als principeverzoek.

Volgende stappen

De gemeente zal nu opnieuw een afweging maken en het plan nogmaals toetsen aan het Beleidskader Zon. Dit beoordelingsdocument wordt dit najaar geëvalueerd. De gemeente wil dit niet eerder doen, omdat er deze zomer beslissingen worden genomen over enkele grote ontwikkelingen op het gebied van energie.

Naast het plan voor zonnepark Osen zijn er in de gemeente Maasgouw ideeën voor kleinschalige initiatieven in het Brachterland en het Panheelderveld, maar deze zijn nog niet ingediend. Op donderdag 21 maart is er in het Baekerhoes in Maasbracht een gemeentelijke inloopmiddag over het Beleidskader Zon.