Noord-Limburg dringt aan op verbetering subsidieregeling woningbouw

4 maanden geleden gepubliceerd

Subsidieregeling werkt stroperig

Noord-Limburg voelt zich benadeeld door de huidige subsidieregeling om de woningbouw te bevorderen. Ondanks de belofte van minister Hugo de Jonge voor een subsidie ter ondersteuning, blijkt de regeling in de praktijk stroperig en nadelig voor kleinere gemeenten. Volgens wethouder Rob Wanten van Peel en Maas, die namens de regiobestuurders spreekt, zijn bouwprojecten door de woondeal nauwelijks nog financieel haalbaar zonder overheidssteun. De minister beloofde een subsidieregeling, maar meerdere projecten in Noord-Limburg zijn niet gehonoreerd.

Noord-Limburg in het nadeel

De subsidiepot blijkt niet toereikend om aan alle aanvragen te voldoen, waardoor er een minimum van elf woningen per project is ingesteld. Dit is nadelig voor Noord-Limburg, waar veel projecten in dorpen minder woningen tellen. Van de vijf aangemelde projecten in Peel en Maas is er slechts één gehonoreerd.

Daarnaast lijken projecten met een startdatum in 2023 of 2024 meer kans te maken op subsidie, terwijl 2025 ook als optie in de voorwaarden stond. De gemeente Venray zag subsidie voor twee projecten aan haar neus voorbijgaan, omdat ze voorzichtigheidshalve 2025 als startdatum had aangehouden.

Administratieve rompslomp

Naast deze problemen klagen de gemeenten over de administratieve lasten die gepaard gaan met het doorsluizen van de subisidiegelden naar de ontwikkelaars. Dit brengt veel tijd en moeite met zich mee, terwijl de druk op het ambtenarenapparaat in kleinere gemeenten al hoog is. De regiobestuurders stellen voor om de gelden rechtstreeks naar de ontwikkelaars te laten gaan om deze rompslomp te verminderen.

In een brandbrief aan minister Hugo de Jonge uiten de regiobestuurders hun zorgen en roepen op tot aanpassing van de huidige subsidieregeling.