Overlast jongeren Kindcentrum De WereldSter neemt toe

17 dagen geleden gepubliceerd

Het terrein van Kindcentrum De WereldSter in Meerssen ondervindt frequente overlast van jongeren. Ondanks de maatregelen en gesprekken met de jongeren en hun ouders, neemt de overlast de laatste tijd alleen maar toe. De gemeente heeft daarom, in overleg met de gebruikers van het Kindcentrum, besloten om het terrein niet langer openbaar te houden. Dit betekent dat onbevoegden de toegang tot het terrein ontzegd wordt.

Maatregelen en handhaving

Wie het terrein zonder toestemming betreedt, kan door gebruikers van de WereldSter weggestuurd worden. Indien nodig kunnen boa’s of de politie ingrijpen en een geldboete uitdelen. Deze boete varieert tussen de 110 en 515 euro, en kan vergezeld gaan van een aantekening op het strafblad.

De gemeente Meerssen heeft al diverse maatregelen genomen om de overlast tegen te gaan, waaronder het beperken van de openingstijden van het speelveld en het verwijderen van bankjes. Daarnaast zijn er camera’s opgehangen. Diverse partijen, waaronder straatcoaches, jeugdcoaches, boa’s en wijkagenten, hebben extra tijd geïnvesteerd in het probleem.

Dialogen en partnerschappen

Er zijn gesprekken gevoerd met overlastveroorzakers en hun ouders, waarbij niet alleen straffen werden uitgedeeld, maar ook maatwerkoplossingen of hulp werd aangeboden. De gemeente blijft in gesprek met alle gebruikers van Kindcentrum de WereldSter en diverse advies- en samenwerkingspartners zoals de politie, HALT en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Zwaardere maatregelen

De aanhoudende overlast heeft geleid tot een groter gevoel van onveiligheid. Daarom zijn zwaardere maatregelen nodig. Naast het niet langer openbaar houden van het terrein, worden aanvullende maatregelen genomen tegen de bekende overlastveroorzakers.

Melding van overlast

Het handhaven van de overlast is alleen mogelijk als personen op heterdaad kunnen worden betrapt. Daarnaast is voor verdergaande maatregelen dossiervorming nodig. De gemeente vraagt daarom om melding te maken van overlast of (strafbare) gedragingen. Bij acute situaties is het belangrijk om direct contact op te nemen met de politie. Bij minder acute situaties kan de politie worden gebeld. Het is ook belangrijk om melding te maken bij de politie en de gemeente als er vernielingen zijn geweest. Anoniem melden is ook mogelijk.

Bij niet-acute situaties kan er melding worden gemaakt bij de gemeente tijdens kantooruren.