Archeologische vondsten in toekomstige woonwijk Hooge Berkt

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

In het plangebied Hooge Berkt, waar een nieuwe woonwijk gepland is, zijn tientallen waterputten, greppels en kelders uit waarschijnlijk de late Middeleeuwen gevonden. Hieruit blijkt dat er al mensen woonden op dit terrein tijdens die periode.

Onderzoek naar vroegere bewoning

Archeologen zullen de gevonden waterputten en andere sporen onderzoeken om vast te stellen hoe ver de bewoning van dit gebied teruggaat. Dit onderzoek zal beginnen zodra het grondwater, dat momenteel hoog staat door hevige regenval, voldoende is gezakt.

Analyse van de vondsten

De waterputten die zijn ontdekt, werden vroeger gevuld met afval, zoals oude wagenwielen, gebruiksvoorwerpen en opgestapelde plaggen. De archeologen zullen elke put volledig uitgraven en alle gevonden voorwerpen verzamelen en analyseren. Deze voorwerpen geven een inzicht in het leven van de vroegere bewoners. De constructies in de putten zijn vaak nog intact, wat het mogelijk maakt om te onderzoeken hoe oud deze zijn.

Het is de verwachting dat de resultaten van de analyse en het onderzoek over ongeveer een maand bekend zullen zijn. Het is een spannend vooruitzicht om te ontdekken wat er allemaal in de putten is achtergelaten door de bewoners van vele eeuwen geleden.