Geen tijdelijke caravans op woonwagenkamp Herkenbosch

4 maanden geleden gepubliceerd

Er zullen geen tijdelijke caravans worden geplaatst op het woonwagenkamp aan de Reestraat in Herkenbosch. Dit is de gezamenlijke beslissing van de gemeente Roerdalen en Wonen Limburg. Bewoners van het kamp hadden gevraagd om de tijdelijke caravans zodat familieleden die nu nog in andere dorpen wonen, alvast dichtbij konden wonen.

Uitbreiding woonwagenkamp

Al jaren lopen er procedures om het woonwagenkamp in Herkenbosch uit te breiden met permanente standplaatsen. De bewoners van het kamp, die graag zien dat hun familieleden ook een eigen plek krijgen in de Reestraat, vinden dat deze procedures te lang duren. Sommigen vrezen zelfs dat de extra standplaatsen er nooit zullen komen. De gemeente Roerdalen benadrukt echter dat procedures nu eenmaal tijd vergen.

Om de wachttijd te overbruggen, hadden de bewoners gevraagd of er tijdelijk drie extra caravans geplaatst konden worden. De gemeente heeft deze mogelijkheid onderzocht.

Problemen met tijdelijke caravans

Uit het onderzoek bleek dat het plaatsen van tijdelijke caravans mogelijk net zo lang zou duren als de procedure voor de permanente standplaatsen. Ook voor het plaatsen van tijdelijke caravans gelden regels, zoals regels voor brandveiligheid. Bovendien zou het veel tijd en papierwerk kosten om tijdelijke caravans te plaatsen op de grond van Wonen Limburg. Hiervoor zouden juridisch sluitende overeenkomsten nodig zijn.

Daarnaast zijn de procedures voor de permanente standplaatsen al vergevorderd. Als alles volgens plan verloopt, zouden deze procedures deze zomer afgerond kunnen zijn. De gemeente en de woningbouwcorporatie willen daarom liever hun energie steken in de procedure voor permanente standplaatsen.