Grote hoeveelheid harddrugs gevonden in garagebox Geleen

7 maanden geleden gepubliceerd

Toezichthouders van de gemeente Sittard-Geleen hebben een grote hoeveelheid harddrugs ontdekt in een garagebox aan de Ringovenstraat in Geleen. De vondst werd gedaan tijdens een controle van meerdere garageboxen op basis van de Wet Algemeen Bestuursrecht.

Geen gevaar voor omgeving

Ondanks de vondst van ruim 23 kilo harddrugs, was er geen sprake van een productielocatie. De brandweer is uit voorzorg ter plaatse geweest om metingen te verrichten en onderzoek te doen naar eventueel gevaar voor de omgeving. Uit dit onderzoek bleek dat er op geen enkel moment een gevaarlijke situatie is ontstaan voor de omgeving.

Onderzoek naar herkomst

De politie heeft de drugs in beslag genomen en is een onderzoek gestart naar de herkomst van de drugs en naar welke personen hiervoor verantwoordelijk zijn. Het is nog onbekend om welke soort harddrugs het gaat.

Aanpak ondermijning

De vondst van de harddrugs draagt bij aan de aanpak van ondermijning. Deze aanpak is gericht op het duurzaam verstoren van criminele activiteiten, netwerken en structuren. Ondermijning omvat georganiseerde drugshandel, witwassen, fraude en cybercrime. Criminelen maken vaak misbruik van legale voorzieningen, bedrijven en instanties om illegale zaken uit te voeren. Deze vermenging tussen onderwereld en bovenwereld brengt risico’s met zich mee voor bewoners en ondernemers, zoals overlast, drugsafval, intimidatie, afpersing, geweld en machtsposities van (groepen) personen.

De politie benadrukt het belang van melden bij vermoedens van ondermijning. Dit kan via 112 bij spoed, via 0900-8844 bij geen spoed maar wel politie, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800 -7000.