Gemeente Heerlen koopt deel van winkelcentrum voor herontwikkeling

7 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Heerlen koopt de westelijke vleugel van winkelcentrum Giesen Bautsch om de herontwikkeling van het gebied financieel mogelijk te maken. Een deel van deze aankoop, samen met de daarachterliggende grond, wordt later verkocht aan een ontwikkelaar voor een marktconforme prijs. De ontwikkelaar zal hier een nieuwe winkelvleugel met appartementen bovenop bouwen.

Herontwikkelingsplannen

De resterende gronden worden ingezet om een grotere parkeerplaats te realiseren en verbinding te maken met de BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) die momenteel in aanbouw is. Dit zal het hart vormen van het gebied Heerlerbaan. Een deel van het winkelcentrum is al eigendom van de ontwikkelaar en zal worden gerenoveerd zodra de nieuwbouw voltooid is.

Deze afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Heerlen en Project Heerlen-Bautsch BV. Zo zal de overlast tijdens de herinrichting beperkt worden en draagt de ontwikkelaar bij aan de herinrichting van de openbare ruimte.

Reactie van de wethouder

Wethouder Martin de Beer is enthousiast over deze ontwikkelingen: “De herontwikkeling van winkelcentrum Giesen Bautsch is van groot belang voor de leefbaarheid in Heerlerbaan. Door te investeren in commerciële én maatschappelijke voorzieningen geven we dit gebied een kwaliteitsimpuls en ontstaat een toekomstbestendig hart voor de buurt.”

Tijdelijk beheer en financiering

Tijdens de periode waarin de gemeente eigenaar is van de winkelvleugel, zal Rialto Vastgoed BV het beheer op zich nemen. Dit bedrijf beheert het gebouw al, dus de huurders zullen een vertrouwd aanspreekpunt hebben voor dagelijkse zaken en regulier onderhoud. De kosten voor het tijdelijk beheer worden betaald uit de huuropbrengsten die de gemeente in deze periode ontvangt.

De herontwikkeling vergroot het winkelcentrum niet, aangezien er al voldoende winkelruimte in de regio is. De herontwikkeling wordt niet gedekt door een uitbreiding van het aantal winkelmeters door een commerciële partij. De gemeenteraad heeft al eerder een bedrag van €1.200.000 beschikbaar gesteld uit het Fonds Economische Structuurversterking. Daarnaast heeft Parkstad al een subsidie van €600.000 verleend aan de gemeente om deze herontwikkeling mogelijk te maken.