Inwoners denken mee over omgevingsvisie Roerdalen

Normal afbeelding 1 info graphic
Afbeelding: Gemeente Roerdalen

Gemeente Roerdalen nodigt inwoners, ondernemers en bezoekers uit om mee te denken over de omgevingsvisie van de gemeente. Zij kunnen vanaf deze week via een digitale vragenlijst aangeven wat zij belangrijk vinden voor Roerdalen. Het onderzoek loopt nog tot en met 15 mei. Meedenken kan via www.roerdalen.nl/visie-op-roerdalen.

Omgevingsvisie Roerdalen

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities voor de leefomgeving voor de lange termijn vast. De visie gaat over alle terreinen van de leefomgeving, waaronder natuur, landschap, verkeer en vervoer. De omgevingsvisie vervangt daarmee andere beleidsdocumenten, zoals de structuurvisie en woonvisie. De visie vormt de basis voor de andere plannen uit de omgevingswet die de gemeente moet uitwerken. Eind 2020 moet een eerste versie klaar zijn.

Samen Doen

Gemeente Roerdalen vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en bezoekers mee te laten denken over de omgevingsvisie. Wethouder Jan Smits: “De omgevingsvisie gaat over de toekomst van Roerdalen. Die bepalen we graag samen met onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Samen doen!” De gemeente gebruikt de digitale vragenlijst bij het opstellen van de omgevingsvisie. Voor het vervolgtraject worden later dit jaar nog bijeenkomsten georganiseerd, waar meegepraat kan worden over de visie.

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief