Lintjesregen 2020 in aangepaste vorm in gemeente Landgraaf

Normal orangemedalnetherlands
Afbeelding: Wikimedia

Voor hun verdiensten voor de samenleving zijn in Landgraaf vandaag negen inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Door de huidige omstandigheden heeft burgemeester Raymond Vlecken alle gedecoreerden (telefonisch) op afstand gesproken en gefeliciteerd met de Koninklijke onderscheiding. De officiële uitreiking vindt op een later moment plaats.

Mevrouw Lenie Haarbosch-Toussaint, 69 jaar

Al sinds 1962 zet mevrouw Haarbosch zich in voor de Landgraafse samenleving. In het bijzonder voor de dorpskern Rimburg. Mevrouw Haarbosch:
• begon als assistent-leidster en later als staflid bij de meisjesclub Rimburg.
• was aansluitend actief voor de Katholieke Werkende Jongeren Rimburg.
• was zes jaar voorzitter van Jong Nederland Rimburg.
• was in 1972 medeoprichter en een aantal jaren bestuurslid voor het Open Jeugdwerk U.o.W./Stichting Jongeren Onderweg.
• was van 1966 tot 1991 (25 jaar) lid van Zangvereniging Eendracht, waarvan drie jaar als bestuurslid. Tevens organiseerde zij tal van activiteiten.
• was in diezelfde periode eveneens lid van Fanfare Victoria Rimburg.
• bekleedde vervolgens zo'n 17 jaar diverse functies bij Basisschool Rimburg.
• was in 1989 mede-initiatiefnemer en medeoprichter van de Vereniging Vrienden van de St. Jozefkapel Rimburg. Tot april 2019 ook secretaris.
• was mede-initiatiefnemer van het monument voor oorlogsslachtoffers bij de kapel en medeauteur van het boekje 'De oud-strijders en hun kapel’.
• was van 1997 tot 2000 bestuurslid van het Groene Kruis Landgraaf. Daar was zij tevens lid van de stuurgroep Mantelzorg en medeoprichter mantelzorg.
• was in 2003 medeoprichter en tot begin 2019 tevens secretaris van de Dorpsraad/Belangenvereniging Rimburg. Ze nam zitting in diverse werkgroepen en nam deel aan alle gemeentelijke inspraakronden met betrekking tot 'De toekomst maak je samen'.
• is sinds 2014 gemeenteraadslid. Zij begon bij fractie OPA en ging enige tijd later met een eigen fractie verder, Fractie Haarbosch. In 2018 heeft zij de Ouderen Partij Landgraaf opgericht en is zij namens deze partij gemeenteraadslid.

De heer Jo Speth, 57 jaar

De heer Speth:
• is op jonge leeftijd lid geworden van voetbalvereniging RKVV Waubachse Boys. Hij werd vanaf 1987 bestuurslid, onder andere secretaris en wedstrijdsecretaris. Tevens was hij actief binnen het accommodatiebeheer en de jeugdcommissie. Ook was hij jeugdtrainer en actief betrokken bij de organisatie en leiding van jeugd-voetbalkampen.
• is vanaf de fusie van de RKVV Waubachse Boys en RKVV Waubach tot UOW’02, op 1 juli 2002, onafgebroken bestuurslid gebleven tot op heden. Hij was eerst verantwoordelijk voor de jeugd. Later voor de accommodatie, materialen en kleding. Ook was hij wedstrijdsecretaris, coördinator van de scheidsrechters en werkte hij mee aan de organisatie van het internationaal damestoernooi.
• was en is altijd bereid om werkzaamheden uit te voeren. Hij fluit nog regelmatig jeugd- en seniorenwedstrijden en buigt zich over onderhoudszaken, ook als er in de zomermaanden geen wedstrijden zijn. In die periode ondersteunt en faciliteert hij ook nog de vereniging SVN/BtB Consultancy. Hij is zeer nauw betrokken bij de invulling van de samenwerking met andere verenigingen, waaronder RKVV Rimburg en LHC. Door zijn jarenlange ervaring is hij goed bekend met de regels van de KNVB en treedt daarom ook vaak op als contactpersoon vanuit UOW'02.

De heer Joep Glerum, 81 jaar

De heer Glerum is al jaren actief binnen het vrijwilligersleven. De heer Glerum:
• was van 1971 tot 1991 actief binnen carnavalsvereniging D’r Sjtee Uul. In 1971 werd hij prins. Daarna bleef hij actief lid en organiseerde hij tal van activiteiten in verenigingslokaal D'r Sjtee Uul. Zijn speciale aandacht ging uit naar bejaardenbijeenkomsten. Hij was altijd op afroep beschikbaar om C.V. D’r Sjtee Uul van dienst te zijn of te vertegenwoordigen.
• was bij Tennisvereniging Ubach over Worms van 1991 tot 2002, wekelijks enkele dagen actief om het complex bij ter Waerden in stand te houden. Hij zorgde voor het onderhoud van tennisbanen, kleedlokalen, parkeerplaats en was tevens mede-kantinebeheerder.
• was in 2011 initiatiefnemer voor een reünie voor ex onder- en bovengrondse mijnwerkers van de steenkolenmijnen Laura en Julia in Eygelshoven. De reünie die in 2013 plaatsvond, was een enorme organisatorische klus. Vanuit het hele land namen 780 oud werknemers deel. Elk jaar wordt nu een ‘Koempeltreffen’ georganiseerd waar vele oud-werknemers aan deelnemen.

De heer Paul Smeets, 53 jaar

De heer Smeets is al sinds 1994 actief voor de Landgraafse gemeenschap. De heer Smeets
• was 18 jaar voorzitter van ZVV Le Soleil, waarvan hij sinds 2012 erelid is.
• is sinds 2007 actief bij voetbalvereniging SVN. Hij was jarenlang jeugdleider, algemeen bestuurslid en fungeert de laatste vijf jaar als penningmeester binnen het bestuur. Ook is hij bestuurlijk verantwoordelijk voor de kantine, geeft hij leiding aan het secretariaat en regelt hij de inventarisatie en inkoop van benodigde sport- en overige materialen. Hij heeft tevens een sturende en coachende rol richting het jeugdbestuur dat zich bezig houdt met de samenwerking met RKSV Sylvia en SV Abdissenbosch.
• is de drijvende kracht achter Sportdorp Nieuwenhagen, dat jong en oud in de kern Nieuwenhagen op wat voor manier dan ook in beweging wil krijgen. In samenwerking met de gemeente en Huis voor de Sport heeft hij dit initiatief uitgewerkt en ziet hij erop toe dat het geheel een structureel gevolg krijgt.

Mevrouw Thea Schulteis-Peters, 74 jaar

Mevrouw Schulteis is al geruime tijd als vrijwilliger actief. Mevrouw Schulteis:
• is sinds 1978 trouw lid van het gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen. Zij is vanaf 2004 ook lid van het activiteitencomité en in 2014 werd ze 2e secretaris van het bestuur. Zij is zeer attent en betrokken, met veel aandacht voor jong en oud.
• zet zich al sinds 2004, als vrijwillige verpleegkundige, in voor de jaarlijkse dagtochten van de Zonnebloem, waarvan 5 jaar lang ook voor de jaarlijkse vakantieweek. Zij was tot 2005 beroepsmatig actief in ziekenhuizen en een verpleeghuis. Derhalve is ze kundig, plichtsgetrouw en een zeer goede begeleider voor gasten.
• verleent al sinds 1996 mantelzorg aan diverse personen. Sinds 2010 alleen nog aan een alleenstaande vrouw zonder verdere familie. Vele uren heeft zij hierin gestoken en thans nog altijd zo'n 6 tot 7 uur per week.
• ondersteunt op de achtergrond (hulpbehoevende) mensen, in welke zin dan ook. Zij heeft een vanzelfsprekende wijze van handelen en aandacht voor haar medemens, wat door iedereen zeer gewaardeerd wordt.

Mevrouw Mia Quaedvlieg-Silvertand, 81 jaar

Mevrouw Quaedvlieg houdt zich sinds 2004 bezig met vrijwilligerswerk. Ze heeft een groot sociaal karakter en staat altijd voor iedereen klaar. Mevrouw Quaedvlieg:
• zet zich iedere week menig uur in voor de Stichting Samen Delen. Ze sorteert en verdeelt goederen voor mensen uit Parkstad die het hard nodig hebben en maakt goederen verzendklaar voor het maandelijkse transport naar Oost-Europa. Daarnaast maakt ze samen met haar collega's ieder jaar een groot aantal kerstpakketten en onderhoudt zij perfect het pand.
• verricht sinds 2012 vrijwilligerswerk bij het Natuurvriendenhuis (villa) Eikhold in Heerlen. Ze is iedere woensdag present en doet trouw op geheel vrijwillige basis haar schoonmaakwerkzaamheden.
• is voor de families Silvertand en Quaedvlieg een rots in de branding. Haar echtgenoot stierf al jong, op 51-jarige leeftijd, waardoor zij de zorg voor haar drie opgroeiende zonen alleen op zich nam. Iedere zondag is haar huis een verzamelplaats voor de hele familie.

Mevrouw Kitty Peters-Heinrichs, 88 jaar

Mevrouw Peters is al meer dan 40 jaar actief in het vrijwilligerswerk in Landgraaf. Hiermee is ze in 1980 gestart toen ze de behoefte voelde om meer voor de samenleving te willen betekenen. Mevrouw Peters:
• heeft zich vanaf 1980 op verschillende plekken ingezet voor bejaarden. Ze begeleidt activiteiten en bejaardenreizen.
• is vanaf 2002 met veel liefde en toewijding werkzaam bij de dagbesteding bij Wijkzorgcentrum Dokter Calshof. Zij zorgt voor assistentie, begeleiding, gezelligheid, een luisterend oor en is altijd behulpzaam.
• is sinds 1980 lid van het Vrouwengilde Landgraaf. Vele jaren was ze actief lid van de amusementsclub. Haar bijdrage bestond uit het bedenken van voorstellingen, schrijven van scripts, repeteren, voorstellingen voorbereiden en acteren. Dat heeft geresulteerd in meer dan 50 voorstellingen en tot 2017 ongeveer 100 solovoorstellingen op diverse plekken. Ook ontwierp en maakte ze zelf de kostuums.
• is sinds 1980 lid van het kerkkoor o.a. in de Petrus & Pauluskerk. Zij stelde het repertoire mee samen, organiseerde repetities en verzorgde de optredens.


Mevrouw Petra Funcken, 55 jaar

Mevrouw Funcken is al ruim 25 jaar nauw betrokken bij een Landgraafs koor. Mevrouw Funcken:
• was van 1993 tot en met 1997 als algemeen bestuurslid belast met de taak van archivaris bij het koor ‘Da Pacem’, dat voortkwam uit Stichting R.K. Jongerenorganisatie Landgraaf. Een verandering van repertoire, presentatie en ambitie heeft medio 2014 geleid tot een nieuwe naam: ‘New Sound’.
• maakte 10 jaar lang deel uit van de muziekcommissie, waarbij haar voornaamste taak was het samenstellen van het repertoire en het vertegenwoordigen van het combo.
• verricht sinds 2008 werkzaamheden als penningmeester voor het dagelijks bestuur en is lid van de activiteitencommissie.
• verruilde in 2013 haar plek als koorlid bij de altpartij voor toetsenist op het moment dat deze stopte en geen vervanger werd gevonden. Tot op heden is ze nog steeds toetsenist. Die taak neemt zij serieus en ze is zelden afwezig. Als dit gebeurt, is de oorzaak gelegen in de broze gezondheid van haar moeder waaraan zij al geruime tijd mantelzorg verleent.
• Als lid van de activiteitencommissie is zij onder andere nauw betrokken bij het tweejaarlijkse koorweekend. Ze neemt de financiële taken voor haar rekening. Ook verzorgt zij drukwerk, subsidieaanvragen en de kaartverkoop/financiële afhandeling van concerten. In de loop der jaren heeft ze met haar enthousiasme en overredingskracht vele leden geworven.

De heer Renè Suylen, 74 jaar

De heer Suylen is al vele jaren bijzonder actief op vrijwilligersgebied. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Suylen:

• is ruim 40 jaar actief lid van badmintonclub BBC'77 uit Bocholtz. Nog steeds is hij te vinden op de wekelijkse trainingsavonden en doet hij nog regelmatig mee met de (senioren)toernooien.
• heeft zich jaren verdienstelijk gemaakt als badmintonscheidsrechter, zowel lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Hij is een aantal jaren lid geweest van het districtsbestuur Limburg. Hierdoor werd hij ook lid van de landelijke commissie wedstrijd functionarissen, waardoor hij op landelijk gebied mede beleid heeft gemaakt. Als vrijwilliger heeft hij vele uren besteed aan vergaderingen en het bezoeken van verenigingen en toernooien door heel Nederland.
• maakt sinds eind januari 1992 deel uit van het adviseursteam van de vakbond CNV. Met een grote gedrevenheid overlegt hij met de bevoegde gezagen van een aantal gemeenten in Zuid-Limburg, over de ambtelijke rechtspositie in het Georganiseerd Overleg. Hij treedt op als deskundige in diverse HRM-commissies en ondersteunt de vakbond bij noodzakelijke acties. Hij staat ook bekend als een deskundige op het gebied van diverse functiewaarderingssystemen. Hij heeft hier zelfs een publicatie over gedaan. Vermeldenswaardig zijn verder de individuele inspanningen in het kader van de persoonlijke belangenbehartiging naar georganiseerde medewerkers toe. Hij was en is één van de hoekstenen van het adviseursteam van CNF Connectief.
• is sinds 2010 bestuurslid van Stichting Sanchabba. Deze stichting is met name actief voor kinderen in Gambia. De heer Suylen ontwikkelt en ondersteunt mede projecten ten bate van de bevolking, met name gericht op de jeugd. Hij is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en uitvoering van activiteiten.

Mevrouw Trudy Waterschoot-Maatje, 72 jaar

Mevrouw Waterschoot:
• is sinds 2002 bestuurslid en secretaresse van de door haar en haar echtgenoot opgerichte Stichting Sanchabba. De stichting laat kansarme kinderen in bijvoorbeeld Gambia basis- en vervolgonderwijs volgen, waardoor ook de leefomstandigheden en gezondheid van die kinderen en hun familie worden verbeterd. Eén keer per jaar gaat het echtpaar Waterschoot, op eigen kosten, naar Gambia om het schoolgeld voor de bijna 150 kinderen te betalen. De opbrengst van een jaarlijkse kienavond wordt onder andere besteed aan de verscheping van containers en hulpgoederen naar Gambia.
• zet zich ook als burgerparticipant sinds 1995 belangeloos in om de saamhorigheid en leefbaarheid in haar buurt te bevorderen. Ze is aanspreekpunt voor de buurtbewoners, weet wat er speelt in haar buurt en participeert in het gemeentelijk buurtoverleg. Zij organiseert jaarlijks met anderen een straatfeest waarbij de nadruk ligt op elkaar ontmoeten en buurtbewoners verbinden. Op dit moment staat zij aan de basis van het nog te ontwikkelen buurtpark.
• is sinds haar pensionering eind 2012 twee ochtenden in de week actief als vrijwilligster bij wijkzorgcentrum Dokter Calshof. Ze ondersteunt mensen van de handwerkclub en is vertrouwenspersoon voor veel bewoners. Altijd biedt ze een luisterend oor en probeert ze een oplossing te vinden en/of bemiddelt zij bij problemen.
• was van 2006 tot 2010 raadslid in Landgraaf voor de PvdA.

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief