Maximumsnelheid van 60 km/u in buitengebied Gemeente Bergen

4 maanden geleden gepubliceerd

De Gemeente Bergen overweegt om een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur in te stellen in het buitengebied van de gemeente. Dit plan zou van toepassing zijn op alle wegen die eigendom zijn van de gemeente en binnen de gemeentegrens vallen.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op dit plan. De Nieuweweg-Beltweg in Siebengewald blijft een maximumsnelheid van 80 km/h behouden. De Sintelenberg in Bergen en De Kamp nabij recreatiegebied Leukermeer in Well behouden een maximumsnelheid van 30 km/h. De N271, die eigendom is van de Provincie Limburg, is niet inbegrepen in dit verkeersbesluit en behoudt dus zijn huidige maximumsnelheid.

Verkeersveiligheid

De voorgestelde verkeersmaatregel volgt een landelijke trend waarbij gemeenten kiezen voor een maximumsnelheid van 60 km/h in buitengebieden. De Gemeente Bergen wil hiermee de verkeersveiligheid in het buitengebied vergroten, met name voor fietsers en landbouwvoertuigen. Het plan is ook bedoeld om doorgaand verkeer te stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van de N271, in plaats van de vaak smallere binnendoorwegen.

Verkeersbesluit

Om deze maximumsnelheid in te kunnen stellen, is een verkeersbesluit nodig. Het ontwerpverkeersbesluit ligt ter inzage tot vrijdag 29 maart 2024. Voor reacties op het ontwerpverkeersbesluit kunnen burgers tot vrijdag 29 maart 2024 een zienswijze indienen. Hoe dit kan, zal de gemeente communiceren.