Onderzoek naar schone luchtmaatregelen in vervuilde Nederweert

27 dagen geleden gepubliceerd

Het bureau Royal HaskoningDHV gaat onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit in de Nederlandse gemeente Nederweert te verbeteren. De luchtkwaliteit in Nederweert is een van de slechtste in heel Nederland, met hoge concentraties fijnstof en andere schadelijke stoffen.

Oorzaken van vervuiling

De vervuiling in Nederweert kent diverse oorzaken, waaronder wegverkeer, landbouw, industrie en houtstook. Bovendien wordt ook vieze lucht uit het buitenland aangevoerd. Deze vervuiling heeft een negatief effect op de gezondheid van de inwoners; volgens een rapport uit 2022 van de GGD’en in Limburg leven Nederweertenaren gemiddeld een jaar korter dan mensen uit bijvoorbeeld Vaals.

Actie nodig

De gemeenteraad van Nederweert heeft aangedrongen op actie, in plaats van te wachten op beleid vanuit de landelijke overheid en de provincie Limburg. Daarom heeft de gemeente voor 30.000 euro het bureau Royal HaskoningDHV ingeschakeld. Dit bureau zal onderzoeken welke maatregelen effectief zijn in het verbeteren van de luchtkwaliteit en wat de kosten hiervan zullen zijn.

Schone Lucht Akkoord

In januari 2020 ondertekende de gemeente Nederweert het Schone Lucht Akkoord. Dit is een overeenkomst tussen het Rijk, provincies en gemeenten met als doel mensen langer, gezonder en met een betere kwaliteit van leven te laten leven. Het onderzoek van Royal HaskoningDHV en de daaruit voortkomende maatregelen zullen bijdragen aan het behalen van deze doelen. De eerste resultaten van het onderzoek worden in juni verwacht.