Ontwikkeling 'Knopen Lopen Zuid-Limburg' netwerk in volle gang

4 maanden geleden gepubliceerd
  Visit Zuid-Limburg

Het nieuwe wandelnetwerk ‘Knopen Lopen Zuid-Limburg’ bevindt zich in de volgende fase van ontwikkeling. Het netwerk, gesitueerd in de driehoek tussen Sittard-Geleen, Vaals en Eijsden-Margraten, zal enerzijds aansluiten op bestaande knooppunten-netwerken en anderzijds verbinding maken met toekomstige netwerken.

Samenwerking tussen gemeenten en organisaties

Sinds 2017 hebben de zestien gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie Limburg en Visit Zuid-Limburg samengewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe wandelnetwerk. Een reeks vergaderingen met natuurorganisaties, andere wandelinstanties en gebruikers heeft plaatsgevonden. Het nieuwe netwerk zal worden gemarkeerd met nieuwe knooppuntenpalen met QR-codes voor extra informatie. Diverse nieuwe wandeldrukwerken worden ook voorzien. De palen en borden worden in de tweede helft van 2024 geplaatst, met een verwachte oplevering begin 2025.

Overleg en planning

De afgelopen maanden is er overleg gevoerd met betrokken partijen om tot een fijnmazig en inventief netwerk te komen. Er waren uitvoerige discussies met de vier grote natuurorganisaties en de instanties die verantwoordelijk zijn voor de lange afstandsroutes. Regionale informatiebijeenkomsten zijn ook georganiseerd om belanghebbenden te informeren over de nieuwe wandelroutes.

Toekomstig netwerk en voordelen

Het toekomstige netwerk zal bijna 1.900 km aan wandelpaden en bijna evenveel knooppunten omvatten. Dit betekent een toename van meer dan 600 km aan bewegwijzerde wandelroutes in Zuid-Limburg. Deze uitbreiding zal ook leiden tot een betere spreiding van wandelaars door de hele regio, waardoor de natuur minder belast zal worden.

Nieuwe routepalen

Er is ook gewerkt aan het ontwerp van nieuwe routepalen met bijbehorende bordjes. Deze bevatten QR-codes waarmee wandelaars kaarten en een routeplanner kunnen bekijken. Ook ondernemers en themaroutes worden met deze methode vindbaar voor de wandelaars.