Uitspraak bestuursrechter in zaak rondom strafontslag politiemedewerkers Horst / Peel en Maas

6 maanden geleden gepubliceerd

De Rechtbank Limburg heeft uitspraak gedaan in vijf zaken rondom strafontslag voor vijf agenten uit het basisteam van Horst / Peel en Maas. Eerder dit jaar, op 8 mei, behandelde de bestuursrechter de beroepen die door de betrokkenen waren ingediend. De uitspraken die volgden, stelden drie eisers in het gelijk en oordeelden dat het ontslag in twee gevallen gegrond was.

Impact van de uitspraken

De uitspraken hebben veel impact. Niet alleen op de collega’s die destijds geraakt werden door het grensoverschrijdende gedrag, maar ook op collega’s binnen en buiten de eenheid en de leidinggevenden. Er is daarom zorg en aandacht voor alle collega’s die het treft.

Vervolgstappen

De eenheidsleiding heeft de uitspraken van de Rechtbank Limburg ontvangen. Dit zijn rechterlijke uitspraken waarbij zorgvuldig is gekeken naar de besluiten die zijn genomen. Gezien de complexiteit van de zaken neemt de eenheidsleiding de tijd om de uitspraken te bestuderen.