Versterkte samenwerking om basisvaardigheden in Maastricht-Heuvelland te verbeteren

9 maanden geleden gepubliceerd

Op 14 september 2023 hebben 19 partners in de regio Maastricht-Heuvelland een nieuw convenant ondertekend om de basisvaardigheden van de inwoners te verbeteren. Dit initiatief wordt ondersteund door de zes gemeenten in de regio, waaronder Gulpen-Wittem, evenals lokale bibliotheken en andere partners.

Verbeteren van basisvaardigheden

Het belang van maatschappelijke participatie wordt benadrukt door het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en computervaardigheden. In Gulpen-Wittem bijvoorbeeld, heeft naar schatting 9% van de inwoners moeite met lezen en schrijven, terwijl 21% worstelt met deze basisvaardigheden plus digitale vaardigheden.

Het convenant omvat afspraken over hoe de partners zullen samenwerken om deze situatie te verbeteren. Ze hebben vijf belangrijke punten geïdentificeerd:

  • Het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen.
  • Het gebruik van eenvoudige taal om iedereen te betrekken.
  • Het opsporen van inwoners met beperkte basisvaardigheden.
  • Het aanmoedigen van meer mensen met Nederlands als moedertaal om te beginnen met volwassenenonderwijs.
  • Het verhelpen van beperkte basisvaardigheden bij volwassenen door middel van scholing.

Verhoogde samenwerking in de regio

Deze inspanning om de basisvaardigheden van inwoners te verbeteren, is in overeenstemming met de wens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties te laten samenwerken. De regio Maastricht-Heuvelland heeft al een aantal jaren aan deze inspanning gewerkt, maar met het nieuwe convenant hopen ze hun inspanningen te intensiveren en meer laaggeletterde inwoners te bereiken en te ondersteunen.

Elke ondertekenaar van het convenant heeft zich ook ertoe verbonden om een constructieve bijdrage te leveren en draagvlak en betrokkenheid bij het onderwerp in hun eigen organisatie te organiseren. Bijvoorbeeld, de Gemeente Gulpen-Wittem heeft voor haar medewerkers een cursus georganiseerd over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden.

De 19 partners

De ondertekenaars van het convenant zijn de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul, evenals de Stichting Trajekt, Stichting Lezen en Schrijven, Cubiss, Bibliotheek Gulpen-Wittem, Openbare Bibliotheek Meerssen, Centre Céramique, Bibliotheek Maastricht, Stichting Heuvellandbibliotheken, Kenniscentrum Empowerment Maastricht en Heuvelland, MTB, MEE Zuid-Limburg, Maastricht UMC+, stichting ABC, en VISTA College.