Dorpsraad Wessem verzet zich tegen dijk aan de Maasoever

27 dagen geleden gepubliceerd

De Dorpsraad Wessem heeft een brief gestuurd naar de provincie Limburg, de gemeente Maasgouw, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze verzoeken om wetenschappelijk onderzoek naar het historisch belang van de Wessemse haven. Tevens vragen ze om de plannen voor hoogwaterbescherming van het dorp op te schorten zolang het onderzoek loopt.

Hoogwaterbescherming

Het Waterschap Limburg heeft plannen om de rivieroever bij de Wessemse Maasboulevard te verhogen en een vaste dijk met dijkmuur te plaatsen. De dorpsraad en het Comité Behoud Historisch Aanzicht Wessem verzetten zich al zeven jaar tegen deze plannen. Ze stellen een alternatief voor: een zelfsluitende waterkering.

Verzet van de inwoners

De inwoners van Wessem hebben de afgelopen maanden massaal een petitie ondertekend tegen de komst van een vaste dijk. Volgens voorzitter van de dorpsraad, Jos Thijssen, zijn 620 handtekeningen van de 850 verspreide formulieren een sterk signaal.

Historisch belang

De dorpsraad benadrukt het historische belang van Wessem als havenstadje en de verbinding met de Maas. Ze vrezen dat de verbinding met de rivier verloren gaat door de bouw van metershoge kademuren. Dit zou een ontkenning zijn van de historie van het dorp.

Reactie overheid

De aangeschreven overheidsinstanties hebben aangegeven nog steeds voor het plan van het waterschap te gaan. Ze plannen twee sessies met de dorpsraad, de gemeente, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om de cultuurhistorische waarde van Wessem te bespreken.